Marketer Growth Marketing Agency
AppROI Growth Marketing Agency

Marketing Team
AppROI


PROFILE

Giới thiệu


Nguyễn Trương Kim Ngọc

BD & Marketing Team Lead

Email: [email protected]

LinkedIn: @ntkimngoc

Address: No. 457, Nguyen Dinh Chieu St., Ward 5, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

Website: approi.co

 

Liên hệ


Marketing Team, AppROI
0946063778
Agency
Hồ Chí Minh
http://www.approi.co

Thông tin khác


Thành viên từ: 13/04/2022 (9 tháng)