Marketer Điệp
Chu Đăng Điệp

Digital Account Executive
Học viện ngôn ngữ anh quốc ABIT


PROFILE

Giới thiệu


Sáng tạo có thể phá vỡ mọi quy tắc

Liên hệ


Digital Account Executive, Học viện ngôn ngữ anh quốc ABIT
01683244088
Nam
Client
Hà Nội
http://abit.edu.vn/
http://chudangdiep.com/

Thông tin khác


Thành viên từ: 06/06/2014 (9 năm 3 tháng)