Một Marketer ID mở ra vô vàn tiện ích.

Chúng tôi rất vui khi bạn quyết định trở thành một thành viên của Brands Vietnam. Sau khi đăng nhập, bạn có thể:

  • Tạo profile
  • Viết marketing blog
  • Lưu trữ bài viết
  • Tải tài liệu hay
  • Đồng bộ hoá dữ liệu
  • Học trực tuyến
  • Thảo luận trong cộng đồng.

Dưới đây là một số Quy định ngắn gọn bạn nên đọc qua trước khi đăng ký, để cùng nhau xây dựng một cộng đồng marketers chuyên nghiệp hơn:

Sử dụng email thật để kích hoạt và đăng nhập.
Username dùng trong profile URL của bạn, ví dụ http://brandsvietnam.com/marketer/thanhha