Một Marketer ID mở ra vô vàn tiện ích.

Sau khi đăng nhập, bạn có thể tận hưởng những tiện ích marketing sau:

  • Tạo profile
  • Viết marketing blog
  • Lưu trữ bài viết
  • Tải tài liệu hay
  • Đồng bộ hoá dữ liệu
  • Học trực tuyến
  • Thảo luận trong cộng đồng.
 Bạn cần đăng nhập trước khi viết bài trong Cộng Đồng.