Marketer Phương
Lam Phương

Content Executive
Brands Vietnam


PROFILE

Giới thiệu


Hiện thành viên lamphuongvo chưa có thông tin giới thiệu về mình.

Liên hệ


Content Executive, Brands Vietnam
Nữ
Agency
Hồ Chí Minh

Thông tin khác


Thành viên từ: 03/04/2023 (1 năm 1 tháng)