Giới thiệu

MAGIC là tập san Marketing dành cho giới trẻ được thực hiện và phát hành bởi CLB Marketing MGC - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Liên hệ