Marketer Ngân
Kim Ngân

Marketing Executive
YouNet Media


PROFILE

Giới thiệu


No matter how long I've been working in marketing, there is always something new for me to learn.

"Stay hungry, stay foolish"

 

Liên hệ


Marketing Executive, YouNet Media
0906792786
Nữ
Agency
Hồ Chí Minh
http://www.younetmedia.com/

Thông tin khác


Thành viên từ: 13/10/2016 (6 năm 1 tháng)