Marketer Tuân
Trịnh Nhật TuânPROFILE

Giới thiệu


Nghiên cứu sinh 

Liên hệ


Nam
Sinh viên
Hồ Chí Minh
http://www.trinhnhattuan.wordpress.com

Thông tin khác


Thành viên từ: 29/01/2015 (8 năm 8 tháng)