Marketer - Social Listening
Reputa - Social Listening


Viettel Cyberspace Center


PROFILE

Giới thiệu


Reputa là một công cụ Social Listening tại Vietnam, do Viettel phát triển. Reputa cung cấp giải pháp Social 360, lắng nghe chuyên sâu, nhằm giúp các Marketer phân tích chuyên sâu về các chiến dịch truyền thông, lắng nghe sức khỏe thương hiệu và nhiều chiến dịch lắng nghe khác.

Liên hệ


Viettel Cyberspace Center
Nữ
Agency
https://viettelai.vn/
https://reputa.vn/discovery/reputaexperthub

Thông tin khác


Thành viên từ: 24/06/2020 (2 năm 5 tháng)