T
Nguyễn Minh ThànhPROFILE

Giới thiệu


Sinh viên năm 3 Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế

Liên hệ


Hiện thành viên này chưa có thông tin liên hệ.

Thông tin khác


Thành viên từ: 21/03/2022 (1 năm 6 tháng)