G
Nguyễn Thu Giang

Marketing Intern
BetterCre Agency


PROFILE

Giới thiệu


Hiện thành viên này chưa có thông tin giới thiệu về mình.

Liên hệ


Marketing Intern, BetterCre Agency
Nữ
Agency
Hà Nội
http://bettercre.com/

Thông tin khác


Thành viên từ: 15/06/2016 (6 năm 9 tháng)