Giới thiệu

Tôi là thành viên ban Truyền thông Marketing thuộc Làng Công nghệ Y tế và Giải pháp Sáng tạo - Chăm sóc sức khỏe thuộc khuôn khổ TECHFEST VIETNAM 2022.

Liên hệ