Series "Consumer Insight" Những chia sẻ về insight liên quan đến 4 nhóm trải nghiệm thường gặp của người tiêu dùng: (1) trải nghiệm ngành hàng, (2) trải nghiệm sản phẩm, (3) trải nghiệm thương hiệu và (4) trải nghiệm mua sắm.

10 tập Cập nhật ngày 07/03/2024


Tất cả Series Nghe mãi không hết

Loading...