Series "Quản trị Sáng tạo" Với sự đồng hành của anh Nguyễn Danh Khánh, Co-founder “gốc Creative” của BP Communications, chuỗi podcasts bàn về những kinh nghiệm quản trị sáng tạo chuyên nghiệp, từ việc tuyển dụng Junior Creative đến xây dựng văn hóa sáng tạo cho agency.

34 tập Cập nhật ngày 08/05/2024


Tất cả Series Nghe mãi không hết

Loading...