Mới đăng  TVC

Savlon: Healthy Hands Chalk Sticks

Một sáng kiến giúp trẻ em Ấn Độ làm quen với việc rửa tay với xà phòng trước khi ăn.

Bài viết chi tiết