Pepsi Max "Chain Reaction" Campaign Lưu

Ý tưởng quảng cáo cực kỳ độc đáo, có một không hai của Pepsi. Đố các mem ý nghĩa ẩn dụ của video với sản phẩm của hãng nước giải khát này là gì đấy!

Nguồn: Brands Vietnam