Fanpage.it "Slap her" Campaign Lưu

- Cháu hãy hôn bạn ấy?
- Cháu có thể hôn lên gò má hoặc môi của bạn ấy được không?
Đoạn đối thoại dễ thương này khiến cho người lớn chúng ta nhận ra rất nhiều điều, đúng không các mem?

Nguồn: Brands Vietnam