Dialdirect "The Notebook" Campaign Lưu

Nếu bạn thực sự muốn ai đó dành cho bạn 120 phút, hãy lấy ra 120 phút của mình để giúp họ có đủ chừng ấy thời gian dành cho bạn.
Thông điệp được thể hiện đầy cảm xúc và tinh tế của hãng bảo hiểm DialDirect.

Nguồn: Brands Vietnam