Mizuno "Invisible Runners" Campaign Lưu

Có ai mà phải chạy 20 km mỗi ngày nhưng lại không nhận ra điều đó? Nghe thật khó tin, nhưng đó là điều xảy ra mới những người thu nhặt rác ở Sao Paulo. Họ vẫn tiếp tục chạy và không biết bất ngờ đang chờ đón.

Nguồn: Brands Vietnam