Android "Friends Furever" Lưu

Thông điệp be together. not the same của Android được truyền tải rất tinh tế. Tình bạn không biên giới giữa cái loài vật hay ngụ ý Android là hệ điều hành thân thiện hay có khả năng tương thích với mọi đối tượng sử dụng!!! Cùng thưởng thức âm nhạc và hình ảnh dễ thương thông qua một xuất phẩm của Droga5 thực hiện cho Android.

Nguồn: Brands Vietnam