Netshoes "The Biggest Sporting Goods Store In The World" Campaign Lưu

Chỉ với mặt bằng rộng vài gang tay mà hãng giày thể thao dưới đây đã dũng cảm xây dựng cho mình một cửa hàng riêng!

Nguồn: Brands Vietnam

Thảo luận
Đăng nhập để viết thảo luận