German Stuttering Association "Save your patience" Campaign Lưu

Không phải đường truyền Internet của bạn lại bị cá mập cắn đâu, đây chính là cách truyền thông điệp của video đấy.

Nguồn: Brands Vietnam