Pandora "The unique connection" campaign Lưu

Vì mẹ là duy nhất, vì mẹ là mẹ của con - đó chính là đáp án cho trò chơi bịt mắt bắt ''mama này nhé. Còn ai có đáp số khác không?

Nguồn: Brands Vietnam