Coca-Cola "Chiếc Bảng Cảm Xúc" Campaign Lưu

Điều gì sẽ xảy ra nếu trong 60 giây chờ đèn đỏ, bạn có thể gửi tặng hoặc nhận một thông điệp dễ thương từ người đang tình cờ đứng kế bên mình?

Nguồn: Brands Vietnam