Coca-Cola "Choose to Smile" Commercial Lưu

Viral hit mới nhất của Coca Cola nói rằng trước khi chúng ta học cách làm bất thứ gì khác, chúng ta đã học cách làm một việc thực sự khủng khiếp. Chỉ có điều khi lớn lên chúng ta thi thoảng quên, và thực hiện nó ít hơn ngày xưa thôi. Cái này đúng không ta? Mọi người cùng xem nhé.

Nguồn: Brands Vietnam