General Electric "Time Upon A Once" Commercial Lưu

Để giải quyết một vấn đề, không nhất thiết phải bắt đầu từ điểm bắt đầu. Những cách tiếp cận từ nhiều hướng khác nhau đôi khi còn đem lại những kết quả hơn cả mong đợi. Đây chính là điều tạo nên suy nghĩ sáng tạo trong công việc. Trong TVC mới nhất này, General Electric (GE) đang tạo nên một môi trường làm việc sáng tạo như thế. Xem xong các mem có ai muốn làm việc cho GE ko?

Nguồn: Brands Vietnam

General Electric Time Upon A Once Commercial
06/08/2015
2,174 lượt xem