Samsung "#TextsFromMom" Campaign Lưu

Mom của bạn có hay nhắn tin cho bạn không? Và số lượng tin nhắn các bạn dành cho mẹ bằng bao nhiêu % số lượng nhắn cho bạn bè. Campaign #TextFromMom của Samsung USA

Nguồn: Brands Vietnam

Samsung #TextsFromMom Campaign
03/09/2015
4,910 lượt xem

Bài liên quan