Colgate "Sink Child" Commercial Lưu

Với cùng 1 ý tưởng, cùng xem cách Colgate hiện thực hóa thành video như thế nào nhé

Nguồn: Brands Vietnam

Colgate Sink Child Commercial
05/09/2015
2,477 lượt xem