Duracell "The Teddy Bear" Commercial Lưu

TVC mới nhất của Duracell. Câu chuyện khá hay về tình cha con

Nguồn: Brands Vietnam

Duracell The Teddy Bear Commercial
17/09/2015
2,834 lượt xem