Sea Shepherd "Ultimate Death Scene" Commercial Lưu

Một video rất hay để cảnh báo về nạn đánh bắt cá voi phục vụ cho nền công nghiệp hiện tại ở Úc.

Nguồn: Brands Vietnam