McDonalds "McFlurry heat sensative panel" Campaign Lưu

Với McDonald, ngay cả thời tiết nóng bức khó chịu cũng có thể được tận dụng để quảng cáo một cách sáng tạo nhé

Nguồn: Brands Vietnam