Chipotle Mexican Grill: A Love Story Lưu

Niềm mơ ước là động lực thúc đẩy hành động, và sự cạnh tranh sẽ giúp phát triển. Tuy nhiên, khi tăng trưởng quá nhanh, đôi khi chúng ta đã đánh mất phương hướng, để rồi chính sai lầm ấy đẩy chúng ta ra khỏi tầm kiểm soát. Sau cùng giá trị cốt lõi vốn đơn giản và mộc mạc lại chính là nền tảng của sự bền vững dài lâu. Thông điệp ấy được Chipotle truyền tải thông qua một câu chuyện tình yêu, đồng thời thể hiện quan điểm kinh doanh của thương hiệu thức ăn nhanh nổi tiếng này.

Credit:

  • Agency: CAA Marketing, USA
  • Production Company: Passion Pictures
  • Client: Chipotle Mexican Grill
Nguồn: Brands Vietnam