Toyota: 4.9-second parking Lưu

Đa số người dùng bỏ qua quảng cáo sau 5 giây đầu tiên. Vậy các thương hiệu nên làm thế nào để người dùng xem trọn vẹn quảng cáo của mình? Với Toyota, đơn giản là làm quảng cáo ngắn lại, cụ thể là chỉ kéo dài 4,9 giây. Vậy Toyota thể hiện gì trong 4,9 giây ngắn ngủi đó?

Credits:

  • Advertising Agency: Bleublancrouge, Montreal, Canada
  • Creative Director: Jonathan Rouxel
  • Art Director: Antoine Dasseville
  • Copywriter: Simon Blaquière
  • Production House: Morrisson
  • Director: Philippe Comeau
  • Producer: Ariane Rondeau
Nguồn: Brands Vietnam