Nokia Lumia TVC "Don't fight. Switch." Lưu

Quảng cáo mới của Nokia cho dòng sản phẩm Lumia chế giễu cuộc chiến giữa Apple và Samsung.
Nguồn: Brands Vietnam

Nokia Lumia TVC Dont fight. Switch.
01/09/2013
4,950 lượt xem