Nescafe "It all starts with a Nescafe" Social media Campaign Lưu

Nếu chiến dịch này được diễn ra ở Việt Nam thì bạn có thích thú không? Nescafe có vẻ đang từng bước bước ra thế giới. So với các đoạn video mà Nescafe đang trình chiếu hiện tại bạn thích video nào hơn?

Nguồn: Brands Vietnam

Nescafe It all starts with a Nescafe Social media Campaign
15/12/2014
4,202 lượt xem