Pepsi "Ask for more" TVC Lưu

★ Pepsi có những mẩu quảng cáo rất hay để viral mà chưa từng được chiếu tại Việt Nam, và đây là một trong số đó. Ad tạm đặt tựa là Pepsi Chân kinh nhé, kaka...

Nguồn: Brands Vietnam