Quảng cáo hay 2012: Procter & Gamble - "Best Job" Lưu

Quảng cáo mang lại cảm giác ấm áp nhất của Olympic London trong mùa hè vừa qua không phải là về các vận động viên mà là về người mẹ của họ. P&G đã có lời cảm ơn đến những người mẹ, vì chỉ có sự cống hiến vĩ đại của họ mới tạo ra được những vận động viên hàng đầu thế giới. Quảng cáo này đã khiến nhiều người phải rơi lệ thông qua hành trình đến với Olympic của từng vận động viên từ khi còn rất bé.

Tại Việt Nam, P&G cũng đã xây dựng quảng cáo "Cảm ơn mẹ" với chủ đề tương tự, nội dung câu chuyện đã chỉnh sửa phù hợp với văn hoá địa phương.

Nguồn: Brands Vietnam