Nescafé "The Hello Experiment" Study Lưu

Camera ẩn quay lại phản ứng của mọi người khi có người lạ mặt đến chào hỏi tại Ý. Không ai quan tâm, thậm chí còn khó chịu. Nhưng miếng trầu làm đầu câu chuyện đã tạo nên sự khác biệt.

Nguồn: Brands Vietnam