Mattel Games "Pictionary Mall Surprise" Campaign Lưu

Một tấm áp-phích thông thường ở siêu thị, qua những bộ óc sáng tạo trở thành trò chơi trực tiếp và giải thưởng thậm chí còn bất ngờ hơn thế!
Hãy dành thời gian để chơi đùa và tận hưởng niềm vui chúng mang lại. Why so serious?

Nguồn: Brands Vietnam