Save the children "Superheroes: Eyewitness Reports" Campaign Lưu

Siêu anh hùng của bạn là ai? Bạn có thể nói đó là ba, mẹ, là người yêu...người mang cho bạn sự yêu thương. Nhưng siêu anh hùng của những đứa trẻ nghèo là người mang đến nước, tạo ra mưa, và diệt trừ muỗi...Có quá siêu nhiên để dám mơ ước?

Nguồn: Brands Vietnam