Volvo "Stillbike" Campaign Lưu

Quảng cáo hệ thống phanh tự động khi gặp người đi bộ và xe đạp sáng tạo của Volvo khiến bất cứ ai đi ô-tô cũng phải ngước nhìn.

Nguồn: Brands Vietnam