Toyota "Fun Chain" Campaign Lưu

Một khi Toyota đã chơi Domino thì ít nhất cũng phải có 1 dàn con cưng hoành tráng như thế này đóng vai chính.

Nguồn: Brands Vietnam