Marketer Connect Experts Make Talent
CBS Connect Experts Make TalentPROFILE

Giới thiệu


Cbs Cung Cấp Dịch Vụ Tư Vấn, Đào Tạo, Huấn Luyện Thực Chiến Và Linh Hoạt Giúp Học Viên Và Doanh Nghiệp Thích Ứng & Phát Triển Trong Thế Giới Vuca: Volatility: Biến Động • Uncertainty: Không Chắc Chắn • Complexity: Phức Tạp • Ambiguity: Mơ Hồ 

Liên hệ


Khác
Hồ Chí Minh
https://e2c.com.vn/

Thông tin khác


Thành viên từ: 15/12/2023 (5 tháng)