Marketer Quang
Đặng Vinh Quang

Founder
OOH Lover


PROFILE

Giới thiệu


 

Founder: OOH Lover (OOH work sharing page)

 

Liên hệ


Founder, OOH Lover
0776686068
Nam
Agency
Hồ Chí Minh

Thông tin khác


Thành viên từ: 20/02/2014 (10 năm 3 tháng)