Marketer Toàn
Nguyễn Văn ToànPROFILE

Giới thiệu


Nghiên cứu về bao bì và marketing

Liên hệ


Hiện thành viên labeltalk chưa có thông tin liên hệ.

Thông tin khác


Thành viên từ: 12/10/2020 (3 năm 1 tháng)