Marketer Dũng
Nguyễn Việt Dũng

Managing Director
WeCreate


PROFILE

Giới thiệu


Updating

Liên hệ


Managing Director, WeCreate
0939021508
Nam
Hồ Chí Minh

Thông tin khác


Thành viên từ: 26/11/2014 (9 năm 6 tháng)
Chuyên gia của BRANDS Vietnam