Marketer Phương
Lý Ngọc PhươngPROFILE

Giới thiệu


Hiện thành viên phuongly123 chưa có thông tin giới thiệu về mình.

Liên hệ


Hiện thành viên phuongly123 chưa có thông tin liên hệ.

Thông tin khác


Thành viên từ: 01/02/2023 (1 năm 3 tháng)
Chuyên gia của BRANDS Vietnam