Q
Trần Hoàng Hạ QuyênPROFILE

Giới thiệu


Nghiên cứu về marketing đó là sở thích của tôi

Liên hệ


Hiện thành viên tranhoanghaquyen chưa có thông tin liên hệ.

Thông tin khác


Thành viên từ: 19/11/2013 (10 năm 3 tháng)