TOPADS cần tuyển vị trí Performance Analyst (onsite Bangkok, Thái Lan ) làm việc tại Nước ngoài / Overseas, mức lương thương lượng / cạnh tranh. Chi tiết công việc như sau:

Mô tả Công việc

 • Monitor advertising and outsourced services expenditure, evaluate plans and budget allocations, and propose optimisation for Performance Marketing campaigns.

Theo dõi chi tiêu cho quảng cáo và các dịch vụ outsource, thẩm định kế hoạch, phân bổ ngân sách và đề xuất tối ưu hóa cho các campaigns Performance Marketing.

 • Review and analyse reports, verifying the accuracy and validity of expenditure reports.

Đối soát các báo cáo để kiểm tra tính chính xác và hợp lệ của các báo cáo chi tiêu.

 • Design and analyse marketing data using database queries (Access/Google Sheet Query), web analytics tools (GA4), campaign management software tools, etc. Regularly assess and recommend optimisation for ROI.

Thiết kế và phân tích dữ liệu Marketing bằng cách sử dụng truy vấn cơ sở dữ liệu (Access/Google Sheet Query), công cụ phân tích trang web (GA4), công cụ phần mềm quản lý chiến dịch,... định kỳ đánh giá và đề xuất tối ưu ROI.

 • Prepare independent reports on KPI, NRU, NAU, Conversion rates, Engagement, etc, for leaders to review.

Lập báo cáo độc lập về KPI, NRU, NAU, Conversion rates, Engagement,... cho lãnh đạo xem xét.

 • Conduct ad hoc research, optimise automated reports, and recommend necessary tools to support effective management and growth of Marketing campaigns.

Nghiên cứu ad hoc, tối ưu báo cáo tự động hóa, và đề xuất các công cụ cần thiết để hỗ trợ quản lý và tăng trưởng hiệu quả cho các chiến dịch Marketing.

 • Maintain control over all data and prepare reports on various issues at leaders' request.

Kiểm soát toàn bộ dữ liệu, lập báo cáo từng vấn đề theo yêu cầu của lãnh đạo

Yêu cầu Tuyển dụng

 • Must have 03+ years of experience in Performance Marketing, proficient in all popular advertising platforms currently.

Có kinh nghiện từ 3 năm trở lên trong Performance Marketing, am hiểu về mọi nền tảng quảng cáo phổ biến trong thị trường tính đến hiện tại.

 • Having more than 01 year of experience as a Business Analyst is advantageous.

Có hơn 1 năm kinh nghiệm làm Business Analyst là một lợi thế.

 • Having more than 03 years of experience as an Account Executive for a Marketing Agency is advantageous.

Có hơn 3 năm kinh nghiệm làm Account của Marketing Agency là một lợi thế.

 • Proficiency in setting up and using tools such as Google Analytics, Looker Data Studio, and Forecast Ads Spend.

Có khả năng tự setup và sử dụng các công cụ Google Analytics, Looker Data Studio, Forecast Ads Spend…

 • Strong budget management and expense reporting skills.

Có kỹ năng quản lý ngân sách và báo cáo chi tiêu.

 • Ability to analyse investment efficiency while being sensitive to information.

Có khả năng phân tích hiệu quả đầu tư cùng với sự nhạy bén với thông tin.

 • Effective communication and questioning skills with coherent and convincing presentation abilities.

Có kỹ năng giao tiếp và chất vấn hiệu quả với khả năng trình bày mạch lạc và thuyết phục.

 • Ability to build strong relationships with in-house teams and service providers.

Có khả năng xây dựng quan hệ tốt với đội ngũ trong nội bộ và các nhà cung cấp dịch vụ.

 • Proficiency in creating visually appealing and easy-to-understand presentations using tools like Google Sheets, Google Slide, etc.

Thành thạo trong việc tạo các bài thuyết trình hấp dẫn trực quan và dễ hiểu bằng các công cụ như Google Sheets, Google Slide, và các công cụ tương tự.

 • Skillful in designing, analysing Marketing Database indicators, and producing intuitive, detailed reports.

Có kỹ năng thiết kế, phân tích các chỉ số Marketing Database, xuất report trực quan và chi tiết

Chế độ & Phúc lợi

 • Salary starting at $2,500 Net or higher, depending on the candidate's performance assessment.

Lương: từ $2,500 Net hoặc cao hơn tuỳ theo năng lực trong quá trình phỏng vấn.

 • Bonuses for holidays and Lunar New Year's Eve; Bonuses based on monthly/quarterly/yearly business results.

Thưởng các dịp lễ Tết; Thưởng theo kết quả kinh doanh hàng tháng/quý/năm.

 • Sponsor 100% of meal expenses.

Hỗ trợ 100% chi phí ăn uống.

 • Sponsor 100% of VISA/Work Permit costs after the probationary period.

Hỗ trợ 100% chi phí làm VISA/Work Permit sau thời gian thử việc.

 • Sponsor 100% of apartment rental costs (located in the Central area, with full amenities such as Super Mall, Swimming pool, Gym, Co-working space...)

Hỗ trợ 100% chi phí thuê căn hộ (Khu trung tâm, có đầy đủ các tiện nghi Super Mall, Bể bơi, Gym, Co-working space...)

 • Monthly days off: 06 days per month during the probationary period, 07 days per month as an official employee. Flexible choice of days off, allowed to accumulate them consecutively in 1 month.

Ngày phép hàng tháng: 06 ngày phép mỗi tháng trong thời gian thử việc và 07 ngày phép mỗi tháng khi là nhân viên chính thức. Được chọn ngày nghỉ linh hoạt, được phép dồn ngày nghỉ liên tục trong 1 tháng để nghỉ phép.

 • Company-sponsored annual vacation benefit.

Chế độ du lịch/nghỉ mát hàng năm.

 • Sponsor 100% of the costs of professional development courses relevant to the role (at the employee's request), with no reimbursement required upon resignation.

Hỗ trợ 100% chi phí các khóa học nâng cao kiến thức chuyên môn liên quan đến công việc (Khi nhân viên có yêu cầu). Không yêu cầu bồi hoàn chi phí đào tạo khi nghỉ việc

 • The company does not retain candidates' identification documents (ID card, Passport, etc.).

Không giữ bất cứ giấy tờ tùy thân (CCCD; Passport;...) của ứng viên.

 • Professional – Dynamic – Equitable – Humane work environment.

Môi trường Chuyên nghiệp - Năng động - Công bằng - Nhân văn

Lưu ý khi nộp hồ sơ

Hồ sơ có thông tin cá nhân, kinh nghiệm và hình ảnh rõ ràng

Tin hết hạn

Ứng viên nên ghi nguồn Brands Vietnam trong tiêu đề email và thư xin việc (Cover Letter) khi ứng tuyển.

Nơi làm việc:
Nước ngoài / Overseas
Mức lương:
Thương lượng / cạnh tranh
Cấp bậc:
Trưởng phòng (Manager)
Ngành nghề công ty:
Digital Marketing
Bộ phận Chuyên môn:
Tiếp thị số (Digital Marketing)
Nộp hồ sơ:
Đã quá hạn tuyển dụng
Hạn nộp hồ sơ:
Đã quá hạn tuyển dụng
Số lượt xem:
2230 lượt xem
TOPADS TOPADS

TopAds Marketing Excellence

To grow, businesses need to reinvent how they generate, nurture, and distribute demand. It’s nothing less than a transformation of marketing, sales, and service capabilities.

TopAds partners with companies to build brands, identify the landscape, grow market share, and increase loyalty and customer value with the right digital capabilities. Rooted in customer insights, our marketing and sales transformation solutions fill business gaps and accelerate growth agendas. We support the creation and deployment of intelligent content and smart in-market testing that leads to conclusive, data-driven decisions that help our clients win in their market.

Thông tin Công ty

Văn phòng chính:
1164, 1164/1 Soi Sukhumvit 101/1 Bang Chak Sub district, Phra Khanong District, Bangkok, Thailand
Điện thoại
(669) 6074 7627
Email:
[email protected]
Website:
https://topads.io/
Số lượng nhân sự:
Hơn 500 người

  Công ty hiện chưa có tin tuyển dụng mới.