Marketer Hồng Lan
Lâm Hồng Lan

Giảng viên chuyên ngành truyền thông và fashion marketing
RMIT University Vietnam


PROFILE